ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข โดยใช้รูปแบบ Power of love (๓ร๑ป)
โดย นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2565,00:00   อ่าน 257 ครั้ง