คณะผู้บริหาร

นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจักรพงศ์ ชิณวงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0659236919
อีเมล์ : Jakkaphong.chin@gmail.com

นางสาวนิติภรณ์ กลิ่นมาลี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0840536001
อีเมล์ : janlovely@hotmail.com, janlovely02@gmail.com

นางสาวสัตตบงกช ยานะปลูก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0884316396
อีเมล์ : nid.yanapluk@gmail.com