ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการศึกษาและสมรรถภาพผู้เรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช งบทดลองและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการศึกษาและสมรรถภาพผู้เรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการศึกษาและสมรรถภาพผู้เรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวคราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการศึกษาและสมรรถภาพผู้เรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วม หอนอนนักเรียนแบบมาตรฐาน ๒๖ และอาคารประกอบ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการศึกษาและสมรรถภาพผู้เรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมหอนอนนักเรียนแบบมาตราฐาน ๒๖ และอาคารประกอบ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 66
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา2566
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
ประกาศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65