ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข โดยใช้รูปแบบ Power of love (๓ร๑ป) โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563

โดย นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศณีธรรมราชปัญญานุกูล
จังหวัดนครศรีธรรมราช

          

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2565,00:00   อ่าน 138 ครั้ง