ผู้บริหาร

นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานวิจัยในชั้นเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
รายชื่อศิษย์เก่า
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
รับเรื่องร้องเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/12/2020
ปรับปรุง 01/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 214631
Page Views 279402
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนประสานศิลป์ศึกษา ฉวาง
2 โรงเรียนพิชัยสิทยธิ์ศึกษา ฉวาง
3 โรงเรียนวัดกะเปียด กะเปียด ฉวาง
4 โรงเรียนบ้านคลองขัน กะเปียด ฉวาง
5 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ กะเปียด ฉวาง
6 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ฉวาง ฉวาง 075481202
7 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ฉวาง ฉวาง
8 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ฉวาง ฉวาง
9 โรงเรียนอักษรวิทย์ ฉวาง ฉวาง
10 โรงเรียนฉวาง ฉวาง ฉวาง
11 โรงเรียนวัดวังม่วง ฉวาง ฉวาง
12 โรงเรียนวัดควนสูง ฉวาง ฉวาง
13 โรงเรียนฉวางสงเคราะห์ ฉวาง ฉวาง
14 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ฉวาง ฉวาง 075-481416
15 โรงเรียนวัดมะเฟือง นากะชะ ฉวาง
16 โรงเรียนวัดโคกเมรุ นากะชะ ฉวาง
17 โรงเรียนบ้านนาเส โรงเรียนดีประจำตำบลนากะชะ นากะชะ ฉวาง 0-7576-2528
18 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม นาเขลียง ฉวาง
19 โรงเรียนวัดนาเขลียง นาเขลียง ฉวาง
20 โรงเรียนวัดศิลา นาแว ฉวาง
21 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ นาแว ฉวาง
22 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ นาแว ฉวาง
23 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นาแว ฉวาง
24 โรงเรียนวัดควนยูง นาแว ฉวาง
25 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ละอาย ฉวาง 075-361614
26 โรงเรียนอนุบาลบุญญธิดา ละอาย ฉวาง
27 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ละอาย ฉวาง
28 โรงเรียนบ้านโคกยาง ละอาย ฉวาง
29 โรงเรียนบ้านสวนอาย ละอาย ฉวาง
30 โรงเรียนบ้านป่าพาด ละอาย ฉวาง 082-2762660
31 โรงเรียนวัดมะปรางงาม ละอาย ฉวาง
32 โรงเรียนบ้านเศลาใต้ ละอาย ฉวาง
33 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา หลักช้าง ฉวาง
34 โรงเรียนบ้านคลองสาย ห้วยปริก ฉวาง 075450020
35 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ห้วยปริก ฉวาง 08-1273-1952
36 โรงเรียนบ้านห้วยปริก ห้วยปริก ฉวาง
37 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ไม้เรียง ฉวาง
38 โรงเรียนเจริญมิตร ไม้เรียง ฉวาง
39 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว ไม้เรียง ฉวาง 0-7540-8271
40 โรงเรียนวัดไม้เรียง ไม้เรียง ฉวาง
41 โรงเรียนบ้านกันละ ไม้เรียง ฉวาง
42 โรงเรียนวัดหาดสูง ไม้เรียง ฉวาง 07-671238
43 โรงเรียนบ้านควน ไสหร้า ฉวาง 0-7548-1419
44 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ไสหร้า ฉวาง
45 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง ไสหร้า ฉวาง
46 โรงเรียนวัดควนสะตอ ไสหร้า ฉวาง
47 โรงเรียนวัดโคกหาด ไสหร้า ฉวาง 075-419122
48 โรงเรียนเจริญวิทย์ ไสหร้า ฉวาง 075-486737
49 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ไสหร้า ฉวาง
50 โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ไสหร้า ฉวาง
51 โรงเรียนสหวิทยากร ไสหร้า ฉวาง
52 โรงเรียนบ้านคลองงา ช้างกลาง ช้างกลาง
53 โรงเรียนบ้านจันดี ช้างกลาง ช้างกลาง
54 โรงเรียนบ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง
55 โรงเรียนบ้านคลองกุย ช้างกลาง ช้างกลาง
56 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา ช้างกลาง ช้างกลาง
57 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ช้างกลาง ช้างกลาง
58 โรงเรียนบ้านนา ช้างกลาง ช้างกลาง
59 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน ช้างกลาง ช้างกลาง
60 โรงเรียนวัดควนส้าน ช้างกลาง ช้างกลาง
61 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง
62 โรงเรียนจันดีพิทยาคม ช้างกลาง ช้างกลาง
63 โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ สวนขัน ช้างกลาง
64 โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ สวนขัน ช้างกลาง
65 โรงเรียนบ้านไทรงาม สวนขัน ช้างกลาง
66 โรงเรียนวัดสวนขัน สวนขัน ช้างกลาง
67 โรงเรียนบ้านคลองปีก สวนขัน ช้างกลาง
68 โรงเรียนบ้านนาปราน หลักช้าง ช้างกลาง
69 โรงเรียนบ้านควนตม หลักช้าง ช้างกลาง
70 โรงเรียนวัดหลักช้าง หลักช้าง ช้างกลาง
71 โรงเรียนพึ่งตนเอง หลักช้าง ช้างกลาง
72 โรงเรียนบ้านหนองเตย หลักช้าง ช้างกลาง
73 โรงเรียนวัดจันดี หลักช้าง ช้างกลาง 0-7548-6315
74 โรงเรียนจุฑาวิทย์ ถ้ำพรรณรา
75 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง คลองเส ถ้ำพรรณรา
76 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
77 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
78 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์งาม ดุสิต ถ้ำพรรณรา
79 โรงเรียนวัดสวนพิกุล ดุสิต ถ้ำพรรณรา
80 โรงเรียนบ้านพรุวง ดุสิต ถ้ำพรรณรา 075-450028
81 โรงเรียนพรรณราชลเขต ดุสิต ถ้ำพรรณรา
82 โรงเรียนวัดควนกอ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา 075306234
83 โรงเรียนบ้านวังตลับ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
84 โรงเรียนวัดปากท่าซอง ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
85 โรงเรียนบ้านปลายรา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
86 โรงเรียนบ้านนาพา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
87 โรงเรียนบ้านปลายเส ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
88 โรงเรียนอนุบาลคำหง กะปาง ทุ่งสง
89 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้มค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กะปาง ทุ่งสง
90 โรงเรียนบ้านพูน กะปาง ทุ่งสง
91 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กะปาง ทุ่งสง
92 โรงเรียนวัดกะโสม กะปาง ทุ่งสง 00000000
93 โรงเรียนบ้านคลองตูก กะปาง ทุ่งสง
94 โรงเรียนอนุบาลคำแหง กะปาง ทุ่งสง 0878862729, 075495153
95 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ควนกรด ทุ่งสง
96 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ควนกรด ทุ่งสง
97 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ควนกรด ทุ่งสง
98 โรงเรียนบ้านหน้าเขา ควนกรด ทุ่งสง
99 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ชะมาย ทุ่งสง 075-412375
100 โรงเรียนวัดเขากลาย ชะมาย ทุ่งสง
101 โรงเรียนวัดวังหีบ ชะมาย ทุ่งสง 0818801236
102 โรงเรียนตันติวัตร ชะมาย ทุ่งสง
103 โรงเรียนบ้านพรพรหม ชะมาย ทุ่งสง 0908027993
104 โรงเรียนทุ่งสง ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
105 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
106 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
107 โรงเรียนมหาราช 3 ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
108 โรงเรียนบ้านจำปา ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7545-0040
109 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7577-3275
110 โรงเรียนมนต์หทัย ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
111 โรงเรียนวัดควนชม ที่วัง ทุ่งสง 0899098898
112 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ที่วัง ทุ่งสง 075-770035
113 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ที่วัง ทุ่งสง
114 โรงเรียนบ้านชายคลอง ที่วัง ทุ่งสง 0818801236
115 โรงเรียนวัดก้างปลา ที่วัง ทุ่งสง 075-538311
116 โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังยวน ที่วัง ทุ่งสง 0-7575-6078
117 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ นาหลวงเสน ทุ่งสง
118 โรงเรียนวัดศิลาราย นาหลวงเสน ทุ่งสง
119 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง นาหลวงเสน ทุ่งสง
120 โรงเรียนบ้านคอกช้าง นาหลวงเสน ทุ่งสง
121 โรงเรียนบ้านเกาะปราง นาโพธิ์ ทุ่งสง
122 โรงเรียนบ้านเกาะยวน นาโพธิ์ ทุ่งสง
123 โรงเรียนบ้านบนควน นาโพธิ์ ทุ่งสง 075755369
124 โรงเรียนบ้านวังยาว นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 075-757238
125 โรงเรียนบ้านบ่อมอง นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7575-6620
126 โรงเรียนวัดวังขรี นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
127 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
128 โรงเรียนบ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง
129 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด น้ำตก ทุ่งสง
130 โรงเรียนบ้านน้ำตก น้ำตก ทุ่งสง
131 โรงเรียนกาญจนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
132 โรงเรียนรัตนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
133 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้ม ปากแพรก ทุ่งสง
134 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
135 โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง
136 โรงเรียนเจริญวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
137 โรงเรียนเสริมปัญญา ปากแพรก ทุ่งสง
138 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง
139 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7541-2030
140 โรงเรียนบ้านนาป่าประชาสรรค์ หนองหงส์ ทุ่งสง
141 โรงเรียนบ้านคลองขุด หนองหงส์ ทุ่งสง 075302043
142 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7532-8497
143 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช หนองหงส์ ทุ่งสง
144 โรงเรียนวัดนิคมคีรี เขาขาว ทุ่งสง
145 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เขาขาว ทุ่งสง 075-757579
146 โรงเรียนบ้านไสส้าน เขาขาว ทุ่งสง
147 โรงเรียนบ้านเขาตาว เขาขาว ทุ่งสง
148 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม เขาขาว ทุ่งสง 0-7545-0035
149 โรงเรียนบ้านวังเต่า เขาโร ทุ่งสง 075804170
150 โรงเรียนบ้านนาพรุ เขาโร ทุ่งสง 0-75479698
151 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เขาโร ทุ่งสง 075-774347 ,089-2838340
152 โรงเรียนบ้านหนองท่อม เขาโร ทุ่งสง 075774334
153 โรงเรียนวัดเขาโร เขาโร ทุ่งสง
154 โรงเรียนบ้านหนองปลิง เขาโร ทุ่งสง 075363465
155 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 075-758030
156 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 075-354550 และ 075-450051
157 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
158 โรงเรียนบ้านบางปรน กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ ไม่มี
159 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
160 โรงเรียนบ้านบ่อปลา กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
161 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ กุแหระ ทุ่งใหญ่
162 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน กุแหระ ทุ่งใหญ่
163 โรงเรียนราชเวชพิศาล กุแหระ ทุ่งใหญ่
164 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ กุแหระ ทุ่งใหญ่ 0872684953
165 โรงเรียนวัดภูเขาหลัก ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075450057
166 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
167 โรงเรียนวัดควนยูง ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
168 โรงเรียนบ้านวังหิน ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
169 โรงเรียนบ้านโคกวัด ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
170 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
171 โรงเรียนวัดขนาน ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
172 โรงเรียนบ้านก่องาม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
173 โรงเรียนวัดคลังสินธาราม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
174 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
175 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
176 โรงเรียนวัดใหม่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
177 โรงเรียนวัดควนสระบัว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
178 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
179 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9237
180 โรงเรียนบ้านพอโกบ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
181 โรงเรียนไกรแก้ว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
182 โรงเรียนวัดท่ายาง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 075489082
183 โรงเรียนบ้านบางตะเภา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 075-368677
184 โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
185 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
186 โรงเรียนบ้านนาท่อม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
187 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
188 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม บางรูป ทุ่งใหญ่
189 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ บางรูป ทุ่งใหญ่
190 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด บางรูป ทุ่งใหญ่
191 โรงเรียนบ้านบางรูป บางรูป ทุ่งใหญ่
192 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ ปริก ทุ่งใหญ่
193 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ปริก ทุ่งใหญ่
194 โรงเรียนบ้านควนลำภู ปริก ทุ่งใหญ่
195 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ปริก ทุ่งใหญ่
196 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7548-9192
197 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ปริก ทุ่งใหญ่ 093-7926501
198 โรงเรียนวัดควน ปริก ทุ่งใหญ่ 075758242
199 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ปริก ทุ่งใหญ่
200 โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปริก ทุ่งใหญ่
201 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม ปริก ทุ่งใหญ่ 086-102-6326
202 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ทุ่งสง นาบอน 0878976044
203 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก ทุ่งสง นาบอน
204 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ทุ่งสง นาบอน 075-479460
205 โรงเรียนบ้านคลองโอม ทุ่งสง นาบอน
206 โรงเรียนวัดหนองดี ทุ่งสง นาบอน 0-7530-0915
207 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน นาบอน นาบอน
208 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ นาบอน นาบอน
209 โรงเรียนบ้านคลองจัง (วรรณ - สิงห์อุทิศ) นาบอน นาบอน
210 โรงเรียนประชาอุทิศ นาบอน นาบอน
211 โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน นาบอน
212 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาบอน นาบอน
213 โรงเรียนสหมิตรบำรุง นาบอน นาบอน
214 โรงเรียนวัดเกาะสระ แก้วแสน นาบอน
215 โรงเรียนบ้านหนองยาง แก้วแสน นาบอน 08-10822132 , 08-64705185
216 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 แก้วแสน นาบอน
217 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ แก้วแสน นาบอน
218 โรงเรียนนาบอน แก้วแสน นาบอน
219 โรงเรียนบ้านปากแพรก บางขัน บางขัน 0-7537-1058
220 โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย บางขัน บางขัน
221 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ บางขัน บางขัน
222 โรงเรียนบ้านควนประ บางขัน บางขัน 086-2674004
223 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว บางขัน บางขัน
224 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางขัน บางขัน
225 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนิคม บางขัน
226 โรงเรียนสมสรร บ้านนิคม บางขัน
227 โรงเรียนบ้านนาตำเสา บ้านนิคม บางขัน
228 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน บ้านนิคม บางขัน 075-845-365
229 โรงเรียนบางขันวิทยา บ้านลำนาว บางขัน
230 โรงเรียนวัดลำนาว บ้านลำนาว บางขัน ๐๗๕-๓๗๑๐๕๑
231 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ บ้านลำนาว บางขัน
232 โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ บ้านลำนาว บางขัน
233 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ บ้านลำนาว บางขัน
234 โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 บ้านลำนาว บางขัน 075450074
235 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ บ้านลำนาว บางขัน 075-371199
236 โรงเรียนบ้านหนองเจ วังหิน บางขัน
237 โรงเรียนวัดวังหิน วังหิน บางขัน
238 โรงเรียนบ้านสวน วังหิน บางขัน
239 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) วังหิน บางขัน
240 โรงเรียนวัดปากจัง กะทูน พิปูน
241 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง กะทูน พิปูน
242 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 กะทูน พิปูน
243 โรงเรียนวัดนางเอื้อย กะทูน พิปูน
244 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว ควนกลาง พิปูน
245 โรงเรียนบ้านวังวัว ควนกลาง พิปูน
246 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว ควนกลาง พิปูน
247 โรงเรียนวัดมังคลาราม พิปูน พิปูน 0-7549-9010
248 โรงเรียนวัดโบราณาราม พิปูน พิปูน
249 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง พิปูน พิปูน
250 โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา พิปูน พิปูน
251 โรงเรียนบ้านนาเหนือ ยางค้อม พิปูน
252 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ ยางค้อม พิปูน 089-9082971
253 โรงเรียนวัดยางค้อม ยางค้อม พิปูน
254 โรงเรียนวัดหน้าเขา เขาพระ พิปูน
255 โรงเรียนวัดในไร่ เขาพระ พิปูน
256 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร เขาพระ พิปูน 0-7537-2495
257 โรงเรียนบ้านปากระแนะ เขาพระ พิปูน