ผู้บริหาร

นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
รับเรื่องร้องเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/12/2020
ปรับปรุง 14/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 71905
Page Views 111370
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนประสานศิลป์ศึกษา ฉวาง
2 โรงเรียนพิชัยสิทยธิ์ศึกษา ฉวาง
3 โรงเรียนบ้านคลองขัน กะเปียด ฉวาง
4 โรงเรียนวัดกะเปียด กะเปียด ฉวาง
5 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ กะเปียด ฉวาง
6 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ฉวาง ฉวาง
7 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ฉวาง ฉวาง 075-481416
8 โรงเรียนอักษรวิทย์ ฉวาง ฉวาง
9 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ฉวาง ฉวาง
10 โรงเรียนฉวาง ฉวาง ฉวาง
11 โรงเรียนฉวางสงเคราะห์ ฉวาง ฉวาง
12 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ฉวาง ฉวาง 075481202
13 โรงเรียนวัดวังม่วง ฉวาง ฉวาง
14 โรงเรียนวัดควนสูง ฉวาง ฉวาง
15 โรงเรียนบ้านนาเส โรงเรียนดีประจำตำบลนากะชะ นากะชะ ฉวาง 0-7576-2528
16 โรงเรียนวัดมะเฟือง นากะชะ ฉวาง
17 โรงเรียนวัดโคกเมรุ นากะชะ ฉวาง
18 โรงเรียนวัดนาเขลียง นาเขลียง ฉวาง
19 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม นาเขลียง ฉวาง
20 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ นาแว ฉวาง
21 โรงเรียนวัดควนยูง นาแว ฉวาง
22 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ นาแว ฉวาง
23 โรงเรียนวัดศิลา นาแว ฉวาง
24 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นาแว ฉวาง
25 โรงเรียนบ้านเศลาใต้ ละอาย ฉวาง
26 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ละอาย ฉวาง
27 โรงเรียนบ้านโคกยาง ละอาย ฉวาง
28 โรงเรียนวัดมะปรางงาม ละอาย ฉวาง
29 โรงเรียนอนุบาลบุญญธิดา ละอาย ฉวาง
30 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ละอาย ฉวาง 075-361614
31 โรงเรียนบ้านสวนอาย ละอาย ฉวาง
32 โรงเรียนบ้านป่าพาด ละอาย ฉวาง 082-2762660
33 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา หลักช้าง ฉวาง
34 โรงเรียนบ้านห้วยปริก ห้วยปริก ฉวาง
35 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ห้วยปริก ฉวาง 08-1273-1952
36 โรงเรียนบ้านคลองสาย ห้วยปริก ฉวาง 075450020
37 โรงเรียนวัดหาดสูง ไม้เรียง ฉวาง 07-671238
38 โรงเรียนบ้านกันละ ไม้เรียง ฉวาง
39 โรงเรียนวัดไม้เรียง ไม้เรียง ฉวาง
40 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว ไม้เรียง ฉวาง 0-7540-8271
41 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ไม้เรียง ฉวาง
42 โรงเรียนเจริญมิตร ไม้เรียง ฉวาง
43 โรงเรียนเจริญวิทย์ ไสหร้า ฉวาง 075-486737
44 โรงเรียนวัดควนสะตอ ไสหร้า ฉวาง
45 โรงเรียนวัดโคกหาด ไสหร้า ฉวาง 075-419122
46 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง ไสหร้า ฉวาง
47 โรงเรียนสหวิทยากร ไสหร้า ฉวาง
48 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ไสหร้า ฉวาง
49 โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ไสหร้า ฉวาง
50 โรงเรียนบ้านควน ไสหร้า ฉวาง 0-7548-1419
51 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ไสหร้า ฉวาง
52 โรงเรียนบ้านนา ช้างกลาง ช้างกลาง
53 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน ช้างกลาง ช้างกลาง
54 โรงเรียนจันดีพิทยาคม ช้างกลาง ช้างกลาง
55 โรงเรียนวัดควนส้าน ช้างกลาง ช้างกลาง
56 โรงเรียนบ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง
57 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง
58 โรงเรียนบ้านจันดี ช้างกลาง ช้างกลาง
59 โรงเรียนบ้านคลองงา ช้างกลาง ช้างกลาง
60 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ช้างกลาง ช้างกลาง
61 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา ช้างกลาง ช้างกลาง
62 โรงเรียนบ้านคลองกุย ช้างกลาง ช้างกลาง
63 โรงเรียนบ้านคลองปีก สวนขัน ช้างกลาง
64 โรงเรียนวัดสวนขัน สวนขัน ช้างกลาง
65 โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ สวนขัน ช้างกลาง
66 โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ สวนขัน ช้างกลาง
67 โรงเรียนบ้านไทรงาม สวนขัน ช้างกลาง
68 โรงเรียนวัดหลักช้าง หลักช้าง ช้างกลาง
69 โรงเรียนบ้านนาปราน หลักช้าง ช้างกลาง
70 โรงเรียนวัดจันดี หลักช้าง ช้างกลาง 0-7548-6315
71 โรงเรียนบ้านหนองเตย หลักช้าง ช้างกลาง
72 โรงเรียนบ้านควนตม หลักช้าง ช้างกลาง
73 โรงเรียนพึ่งตนเอง หลักช้าง ช้างกลาง
74 โรงเรียนจุฑาวิทย์ ถ้ำพรรณรา
75 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง คลองเส ถ้ำพรรณรา
76 โรงเรียนบ้านพรุวง ดุสิต ถ้ำพรรณรา 075-450028
77 โรงเรียนพรรณราชลเขต ดุสิต ถ้ำพรรณรา
78 โรงเรียนวัดสวนพิกุล ดุสิต ถ้ำพรรณรา
79 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
80 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์งาม ดุสิต ถ้ำพรรณรา
81 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
82 โรงเรียนวัดปากท่าซอง ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
83 โรงเรียนบ้านวังตลับ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
84 โรงเรียนบ้านปลายรา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
85 โรงเรียนบ้านนาพา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
86 โรงเรียนวัดควนกอ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา 075306234
87 โรงเรียนบ้านปลายเส ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
88 โรงเรียนบ้านคลองตูก กะปาง ทุ่งสง
89 โรงเรียนวัดกะโสม กะปาง ทุ่งสง 00000000
90 โรงเรียนอนุบาลคำแหง กะปาง ทุ่งสง 0878862729, 075495153
91 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กะปาง ทุ่งสง
92 โรงเรียนบ้านพูน กะปาง ทุ่งสง
93 โรงเรียนอนุบาลคำหง กะปาง ทุ่งสง
94 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้มค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กะปาง ทุ่งสง
95 โรงเรียนบ้านหน้าเขา ควนกรด ทุ่งสง
96 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ควนกรด ทุ่งสง
97 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ควนกรด ทุ่งสง
98 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ควนกรด ทุ่งสง
99 โรงเรียนตันติวัตร ชะมาย ทุ่งสง
100 โรงเรียนวัดเขากลาย ชะมาย ทุ่งสง
101 โรงเรียนบ้านพรพรหม ชะมาย ทุ่งสง 0908027993
102 โรงเรียนวัดวังหีบ ชะมาย ทุ่งสง 0818801236
103 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ชะมาย ทุ่งสง 075-412375
104 โรงเรียนมหาราช 3 ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
105 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
106 โรงเรียนมนต์หทัย ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
107 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
108 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7577-3275
109 โรงเรียนทุ่งสง ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
110 โรงเรียนบ้านจำปา ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7545-0040
111 โรงเรียนวัดควนชม ที่วัง ทุ่งสง 0899098898
112 โรงเรียนบ้านชายคลอง ที่วัง ทุ่งสง 0818801236
113 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ที่วัง ทุ่งสง 075-770035
114 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ที่วัง ทุ่งสง
115 โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังยวน ที่วัง ทุ่งสง 0-7575-6078
116 โรงเรียนวัดก้างปลา ที่วัง ทุ่งสง 075-538311
117 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง นาหลวงเสน ทุ่งสง
118 โรงเรียนวัดศิลาราย นาหลวงเสน ทุ่งสง
119 โรงเรียนบ้านคอกช้าง นาหลวงเสน ทุ่งสง
120 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ นาหลวงเสน ทุ่งสง
121 โรงเรียนบ้านเกาะยวน นาโพธิ์ ทุ่งสง
122 โรงเรียนบ้านบนควน นาโพธิ์ ทุ่งสง 075755369
123 โรงเรียนบ้านเกาะปราง นาโพธิ์ ทุ่งสง
124 โรงเรียนบ้านบ่อมอง นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-7575-6620
125 โรงเรียนวัดวังขรี นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
126 โรงเรียนบ้านวังยาว นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 075-757238
127 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
128 โรงเรียนบ้านน้ำตก น้ำตก ทุ่งสง
129 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด น้ำตก ทุ่งสง
130 โรงเรียนบ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง
131 โรงเรียนเจริญวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
132 โรงเรียนเสริมปัญญา ปากแพรก ทุ่งสง
133 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง
134 โรงเรียนกาญจนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
135 โรงเรียนรัตนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
136 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้ม ปากแพรก ทุ่งสง
137 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
138 โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง
139 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7532-8497
140 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช หนองหงส์ ทุ่งสง
141 โรงเรียนบ้านคลองขุด หนองหงส์ ทุ่งสง 075302043
142 โรงเรียนบ้านนาป่าประชาสรรค์ หนองหงส์ ทุ่งสง
143 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7541-2030
144 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม เขาขาว ทุ่งสง 0-7545-0035
145 โรงเรียนบ้านเขาตาว เขาขาว ทุ่งสง
146 โรงเรียนบ้านไสส้าน เขาขาว ทุ่งสง
147 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เขาขาว ทุ่งสง 075-757579
148 โรงเรียนวัดนิคมคีรี เขาขาว ทุ่งสง
149 โรงเรียนบ้านหนองปลิง เขาโร ทุ่งสง 075363465
150 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เขาโร ทุ่งสง 075-774347 ,089-2838340
151 โรงเรียนบ้านนาพรุ เขาโร ทุ่งสง 0-75479698
152 โรงเรียนวัดเขาโร เขาโร ทุ่งสง
153 โรงเรียนบ้านวังเต่า เขาโร ทุ่งสง 075804170
154 โรงเรียนบ้านหนองท่อม เขาโร ทุ่งสง 075774334
155 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
156 โรงเรียนบ้านบ่อปลา กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
157 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
158 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 075-758030
159 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 075-354550 และ 075-450051
160 โรงเรียนบ้านบางปรน กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ ไม่มี
161 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ กุแหระ ทุ่งใหญ่
162 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ กุแหระ ทุ่งใหญ่ 0872684953
163 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน กุแหระ ทุ่งใหญ่
164 โรงเรียนราชเวชพิศาล กุแหระ ทุ่งใหญ่
165 โรงเรียนวัดควนยูง ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
166 โรงเรียนบ้านโคกวัด ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
167 โรงเรียนวัดภูเขาหลัก ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075450057
168 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
169 โรงเรียนบ้านวังหิน ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
170 โรงเรียนวัดขนาน ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
171 โรงเรียนวัดใหม่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
172 โรงเรียนวัดคลังสินธาราม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
173 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
174 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
175 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
176 โรงเรียนบ้านก่องาม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
177 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
178 โรงเรียนวัดท่ายาง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 075489082
179 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
180 โรงเรียนบ้านพอโกบ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
181 โรงเรียนไกรแก้ว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
182 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9237
183 โรงเรียนบ้านบางตะเภา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 075-368677
184 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
185 โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
186 โรงเรียนวัดควนสระบัว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
187 โรงเรียนบ้านนาท่อม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
188 โรงเรียนบ้านบางรูป บางรูป ทุ่งใหญ่
189 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด บางรูป ทุ่งใหญ่
190 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ บางรูป ทุ่งใหญ่
191 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม บางรูป ทุ่งใหญ่
192 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7548-9192
193 โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปริก ทุ่งใหญ่
194 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม ปริก ทุ่งใหญ่ 086-102-6326
195 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ปริก ทุ่งใหญ่
196 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ปริก ทุ่งใหญ่
197 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ปริก ทุ่งใหญ่
198 โรงเรียนวัดควน ปริก ทุ่งใหญ่ 075758242
199 โรงเรียนบ้านควนลำภู ปริก ทุ่งใหญ่
200 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ปริก ทุ่งใหญ่ 093-7926501
201 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ ปริก ทุ่งใหญ่
202 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ทุ่งสง นาบอน 075-479460
203 โรงเรียนบ้านคลองโอม ทุ่งสง นาบอน
204 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก ทุ่งสง นาบอน
205 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ทุ่งสง นาบอน 0878976044
206 โรงเรียนวัดหนองดี ทุ่งสง นาบอน 0-7530-0915
207 โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน นาบอน
208 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาบอน นาบอน
209 โรงเรียนประชาอุทิศ นาบอน นาบอน
210 โรงเรียนสหมิตรบำรุง นาบอน นาบอน
211 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน นาบอน นาบอน
212 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ นาบอน นาบอน
213 โรงเรียนบ้านคลองจัง (วรรณ - สิงห์อุทิศ) นาบอน นาบอน
214 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 แก้วแสน นาบอน
215 โรงเรียนนาบอน แก้วแสน นาบอน
216 โรงเรียนบ้านหนองยาง แก้วแสน นาบอน 08-10822132 , 08-64705185
217 โรงเรียนวัดเกาะสระ แก้วแสน นาบอน
218 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ แก้วแสน นาบอน
219 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ บางขัน บางขัน
220 โรงเรียนบ้านควนประ บางขัน บางขัน 086-2674004
221 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว บางขัน บางขัน
222 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางขัน บางขัน
223 โรงเรียนบ้านปากแพรก บางขัน บางขัน 0-7537-1058
224 โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย บางขัน บางขัน
225 โรงเรียนสมสรร บ้านนิคม บางขัน
226 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน บ้านนิคม บางขัน 075-845-365
227 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนิคม บางขัน
228 โรงเรียนบ้านนาตำเสา บ้านนิคม บางขัน
229 โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 บ้านลำนาว บางขัน 075450074
230 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ บ้านลำนาว บางขัน
231 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ บ้านลำนาว บางขัน 075-371199
232 โรงเรียนวัดลำนาว บ้านลำนาว บางขัน ๐๗๕-๓๗๑๐๕๑
233 โรงเรียนบางขันวิทยา บ้านลำนาว บางขัน
234 โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ บ้านลำนาว บางขัน
235 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ บ้านลำนาว บางขัน
236 โรงเรียนวัดวังหิน วังหิน บางขัน
237 โรงเรียนบ้านหนองเจ วังหิน บางขัน
238 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) วังหิน บางขัน
239 โรงเรียนบ้านสวน วังหิน บางขัน
240 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 กะทูน พิปูน
241 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง กะทูน พิปูน
242 โรงเรียนวัดนางเอื้อย กะทูน พิปูน
243 โรงเรียนวัดปากจัง กะทูน พิปูน
244 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว ควนกลาง พิปูน
245 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว ควนกลาง พิปูน
246 โรงเรียนบ้านวังวัว ควนกลาง พิปูน
247 โรงเรียนวัดมังคลาราม พิปูน พิปูน 0-7549-9010
248 โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา พิปูน พิปูน
249 โรงเรียนวัดโบราณาราม พิปูน พิปูน
250 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง พิปูน พิปูน
251 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ ยางค้อม พิปูน 089-9082971
252 โรงเรียนบ้านนาเหนือ ยางค้อม พิปูน
253 โรงเรียนวัดยางค้อม ยางค้อม พิปูน
254 โรงเรียนวัดในไร่ เขาพระ พิปูน
255 โรงเรียนบ้านปากระแนะ เขาพระ พิปูน
256 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร เขาพระ พิปูน 0-7537-2495
257 โรงเรียนวัดหน้าเขา เขาพระ พิปูน