จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการประกวดแข่งขัน การจัดทำสื่อสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา (IT)
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการประกวดแข่งขัน การจัดทำสื่อสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา (IT)
ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ.2565
ณโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2565,11:28   อ่าน 27 ครั้ง