ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาความตั้งใจจดจ่อ โดยใช้โปรแกรมฝึกสติ Bowii Model สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มสมาธิสั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
การพัฒนาความตั้งใจจดจ่อ โดยใช้โปรแกรมฝึกสติ Bowii Model  สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มสมาธิสั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 

จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

จัดทำโดยนางสาวสุพัตรา บุญประดิษฐ์

โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช  

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,00:00   อ่าน 648 ครั้ง