ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะการบอกค่าของเงินโดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โดยนางโสรยา ชูบัทอง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2566,00:00   อ่าน 29 ครั้ง