ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)
ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
๑. พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ห้องเรียน) จำนวน ๑๐ อัตรา
๒. พี่เลี้ยงเด็กพิการ (หอนอน) จำนวน ๘ อัตรา
๓. พี่เลี้ยงเด็กพิการ (สำนักงาน) จำนวน ๖ อัตรา
๔. พี่เลี้ยงเด็กพิการ (โรงอาหาร) จำนวน ๒ อัตรา
๕. พี่เลี้ยงเด็กพิการ (เรือนพยาบาล) จำนวน ๒ อัตรา
๖. พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ทำความสะอาดอาคารเรียน) จำนวน ๓ อัตรา
๗. พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ร้านสหกรณ์โรงเรียน) จำนวน ๑ อัตรา
๘. พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ร้านกาแฟ) จำนวน ๑ อัตรา
๙. คนครัว จำนวน ๒ อัตรา
๑๐. คนงาน จำนวน ๔ อัตรา
๑๑. ยาม จำนวน ๒ อัตรา
๑๒. พนักงานขับรถ จำนวน ๒ อัตรา
๑๓. บุคลากรดูแลหอพัก จำนวน ๒ อัตรา
รับสมัครทั้งหญิงและชาย สนใจสมัครด้วยตนเอง
ที่ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.(เว้นวันหยุดราชการ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2566,00:00   อ่าน 149 ครั้ง