ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการศึกษาและสมรรถภาพผู้เรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการศึกษาและสมรรถภาพผู้เรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการศึกษาและสมรรถภาพผู้เรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ จำนวน ๕ รายการเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๐.๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2566,00:00   อ่าน 61 ครั้ง