ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันพุธ ที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕
วันพุธ ที่ ๒๒  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2565,16:23   อ่าน 159 ครั้ง