ภาพกิจกรรม
ยินดีจากใจ เก็บไว้ในความทรงจำ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูย้าย
ยินดีจากใจ เก็บไว้ในความทรงจำ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูย้าย
ครูยุมรินทร์ ณ ศรีสุข
ครูฝนทิพย์ คงบุญแก้ว
ครูสุพัตรา บุญประดิษฐ์
ด้วยความยินดียิ่ง
ณ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2565,12:03   อ่าน 23 ครั้ง