ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช งบทดลองและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปีงบประมาณ 2567
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 67
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครงานด่วน 3 อัตรา
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 67
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 66
ประกาศรับสมัครงานด่วน 5 อัตรา สนใจติดต่อตามรายละเอียด
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 66
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 66
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทคลอง หน่วยเบิก โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 66
รูปแบบการบริหารงาน โดยใช้ NSP MODEL โดย นางสาวสัตตบงกช ยานะปลูก รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 66
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เปิดรับสมัครงานจำนวน 2 อัตรา
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 66
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เปิดรับสมัครงานจำนวน 3 อัตรา
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 66
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการศึกษาและสมรรถภาพผู้เรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช งบทดลองและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66