ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม ห้องน้ำห้องส้วมหอนอนนักเรียนแบบมาตราฐาน ๒๖ และอาคารประกอบ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 66
ประกาศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 66
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช งบทดลองและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 65
รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 65
รายงานผลผลการการสร้าง ใช้ สื่อ พัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 65
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข โดยใช้รูปแบบ Power of love (๓ร๑ป) โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ด้านความเหมาะสมเฉพาะ ตำแหน่ง
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขยายเวลารับนักเรียนเข้าศึกษา2565
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขยายเวลารับนักเรียนเข้าศึกษา2565
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 65
การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 65