ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
147   ตำบลหนองหงส์  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
ไฟล์แนบ :
กรอกรหัส :